Kontakt

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. M. K. Ogińskiego 16 p. 604
85-092 Bydgoszcz
e-mail: dzieckoiprawo@gmail.com
Tel. 509 526 329 – dr Agnieszka Kilińska-Pękacz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,