Komitet organizacyjny

  • dr Dagmara Jaroszewska-Choraś
  • dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka
  • dr Agnieszka Kilińska-Pękacz
  • mgr Katarzyna Biskup
  • mgr Jarosław Janikowski
  • mgr Anna Hernacka
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,