Komitet naukowy

  • prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
  • dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw.
  • dr hab. Radosław Krajewski, prof. nadzw.
  • dr hab. Piotr Szymaniec
  • dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. nadzw.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,